Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lotteriinspektionens föreskrifter om krav på utrustning som används av anordnare av vissa lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor
dokumentnummer LIFS 2002:1
utgivningsår 2002
länk http://www.lotteriinsp.se/PageFiles/laddahem/Regelverk/Villkor%20f%C3%B6r%20lotter%20och%20slumptalsgeneratorer.pdf
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Lotteriinspektionen