Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förslag till Svensk Klimatstrategi - Klimatkommitténs betänkande
kortform av titel Förslag till Svensk Klimatstrategi
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2000:23
utgivningsår 2000
länk http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/33/8adeda2d.pdf
ställe Ordförklaringar och begrepp, s. 581–584
antal termposter 59
 
utgivare
organisation Miljödepartementet