Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ren luft på väg
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2000:35
utgivningsår 2000
länk http://www.regeringen.se/content/1/c4/23/47/8a9457cb.pdf
ställe Fackordlista, s. 23
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet. Betänkande från Emissionsforskningsutredningen