Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Adressat okänd – om hemlöshetens bakgrund, orsaker och dynamik
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2000:14
utgivningsår 2000
länk http://www.regeringen.se/content/1/c4/28/66/64613510.pdf
ställe Hemlöshet – ett svårfångat begrepp, s. 18
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Socialdepartementet. Delbetänkande från Kommittén för hemlösa