Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Bestämmelser om teknisk sprit m.m.
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2000:60
utgivningsår 2000
länk http://www.regeringen.se/content/1/c4/28/46/eca7bb34.pdf
ställe Vissa begrepp som förekommer i betänkandet, s. 58–60
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Socialdepartementet. Betänkande från Alkoholutredningen