Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Mera värde för pengarna
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2001:31
utgivningsår 2001
länk http://www.regeringen.se/content/1/c4/16/90/5654611d.pdf
ställe Begreppsdefinitioner, s. 47–49
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Finansdepartementet. Upphandlingskommittén