Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Kemikalieinspektionen – Översyn av verksamhet, resurser och finansiering
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2001:4
utgivningsår 2001
länk http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/17/d188b8e3.pdf
ställe Definitioner, s. 39
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Miljödepartementet