Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Fordonslag m.m.
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2001:29
utgivningsår 2001
länk http://www.regeringen.se/content/1/c4/23/02/5c1b3b42.pdf
ställe s. 290–291
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet. Betänkande från utredningen om fordonsbestämmelser