Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ägande och struktur inom jord och skog
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2001:38
utgivningsår 2001
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/21/41/30e7df4e.pdf
ställe s. 27–28
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Jordbruksdepartementet. Jordförvärvsutredningen