Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Underrättelsetjänsten – en översyn
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1999:37
utgivningsår 1999
länk http://www.regeringen.se/content/1/c4/39/26/e7eea3b7.pdf
ställe Begreppsförklaringar, s. 11–13
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Försvarsdepartementet, Betänkande av 1996 års underrättelsekommitté