Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lotteriinspektionens allmänna råd för tillståndsgivning enligt 22 och 24 §§ lotterilagen och kontroll i fråga om bingospel som bedrivs från och med 1 januari 2009
kortform av titel Allmänna råd – Bingo
dokumentnummer Diarienummer: 534/2008
utgivningsår 2008
länk http://www.lotteriinspektionen.se/upload/laddahem/Regelverk/Allm%C3%A4nna%20r%C3%A5d%20bingo%20fr%C3%A5n%20och%20med%202009.pdf
ställe s. 3
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Lotteriinspektionen