Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Bo tryggt - Betala rätt - Särskilda boendeformer för äldre samt avgifter för äldre- och handikappomsorg
kortform av titel Bo tryggt - Betala rätt
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1999:33
utgivningsår 1999
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/26/12/2808ca9b.pdf
ställe s. 11–13
antal termposter 13
 
utgivare
organisation Socialdepartementet, Betänkande från Boende och avgiftsutredningen