Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Definitioner
kortform av titel
överordnad titel Fiskbranschens Vägledning 1
utgivningsår 2007
länk http://www.fiskbranschen.se/branschvagledning/kapitel2.pdf
ställe s. 1–6
antal termposter 63
 
utgivare
organisation Fiskbranschens Riksförbund