Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordbok för affärsfolk
kortform av titel
utgivningsår 2002
länk http://www.laurelli.com/ordbok/ord/allmanna.asp
antal termposter 514
 
utgivare
organisation
författare Rolf Laurelli
utgivare
organisation
författare Rolf Laurelli, John Örtengren, Lars-Jonas T. Ångström