Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Bevara dokumentärfilmens kulturarv
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1999:41
utgivningsår 1999
länk http://www.regeringen.se/content/1/c4/14/12/a001b0b2.pdf
ställe Begreppet icke-fiktiv film och dokumentär film, s. 19–20
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Kulturdepartementet. Slutbetänkande av Utredningen om bevarandet av icke-fiktiv film