Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statlig skog och skyddad mark
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2002:40
utgivningsår 2002
länk http://www.regeringen.se/content/1/c4/21/25/0bfe11a3.pdf
ställe Ordförklaringar, s. 251–255
antal termposter 28
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet, Betänkande från Statsskogsutredningen