Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel En översyn av jämställdhetslagen
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1999:91
utgivningsår 1999
länk http://www.regeringen.se/content/1/c4/23/78/1b9d5e88.pdf
ställe Begreppsdefinitioner, s. 43
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet. Betänkande från utredningen om översyn av vissa delar av jämställdhetslagen