Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Internationell konflikthantering – att förbereda sig tillsammans
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1999:29
utgivningsår 1999
länk http://www.regeringen.se/content/1/c4/39/23/5dd25588.pdf
ställe Terminologi och avgränsningar, s. 22–23
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Försvarsdepartementet. Betänkande av utredningen Samordnaren av utbildning för internationella insatser