Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Vad är konvergens? Yttrandefriheten och konkurrensen
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1999:30
utgivningsår 1999
länk http://www.regeringen.se/content/1/c4/14/11/d113d80a.pdf
ställe s. 130–133
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Kulturdepartementet. Betänkande av Mediekoncentrationskommittén