Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Digital TV – modernisering av marknätet
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2001:90
utgivningsår 2001
länk http://www.regeringen.se/content/1/c4/14/33/9a31b632.pdf
ställe Ordlista, s. 12
antal termposter 59
 
utgivare
organisation Kulturdepartementet, Slutbetänkande av Digital-TV-kommittén