Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Var går gränsen?
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2004:86
utgivningsår 2004
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/82/39/aeea0b83.pdf
ställe Förkortningar och ordförklaringar, s. 12
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Socialdepartementet, Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen