Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Utjämning av LSS-kostnader
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2002:103
utgivningsår 2002
länk http://www.regeringen.se/content/1/c4/16/54/08f54170.pdf
ställe Ordlista, s. 17–19
antal termposter 18
 
utgivare
organisation Finansdepartementet. Kommittén för utjämning av LSS-kostnader