Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Människosmuggling och offer för människohandel
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2002:69
utgivningsår 2002
länk http://www.regeringen.se/content/1/c4/16/37/feb05697.pdf
ställe Definitioner, s. 142
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet, Anhörigkommittén