Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om tryckbärande anordningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Tryckbärande anordningar
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 1999:4
utgivningsår 1999
länk http://www.av.se/dokument/afs/AFS1999_04.pdf
antal termposter 13
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket