Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete i stark värme samt styrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Arbete i stark värme
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 1997:2
utgivningsår 1997
länk http://www.av.se/dokument/afs/AFS1997_02.pdf
ställe Ordlista, s. 24–28
antal termposter 24
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket