Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Arbetsmiljöverkets föreskrifter om artificiell optisk strålning
kortform av titel Artificiell optisk strålning
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 2009:7
utgivningsår 2009
länk http://www.av.se/dokument/afs/AFS2009_07.pdf
ställe Definitioner, s. 6
antal termposter 17
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket