Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Bilddatabaser och digitalisering – plattform för ABM-samverkan
kortform av titel Bilddatabaser och digitalisering
utgivningsår 2003
länk
sekretariatskommentar TNC har medverkat i utarbetandet av denna ordlista.
antal termposter 40
 
utgivare
organisation Kungliga biblioteket