Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Arbetsmiljöverkets föreskrifter om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 2005:19
utgivningsår 2005
länk http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_19.pdf
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket