Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om ställningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Ställningar
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 1990:12
utgivningsår 1990
länk http://www.av.se/dokument/afs/AFS1990_12.pdf
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket