Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om oljor samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Oljor
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 1986:13
utgivningsår 1986
länk http://www.av.se/dokument/afs/AFS1986_13.pdf
ställe Ordförklaringar, s. 15–17
antal termposter 25
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket