Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Arbete i kylda livsmedelslokaler
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1998:2
utgivningsår 1998
länk
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket