Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Billyftar: anvisningar om utförande, besiktning, fortlöpande tillsyn m.m. av billyftar: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i juni 1978
kortform av titel Billyftar
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
dokumentnummer ASS anvisningar 133
utgivningsår 1978
länk
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket