Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Bergbesiktning, skrotning och bergförstärkning: anvisningar om åtgärder till förebyggande av olycksfall vid arbete med bergbesiktning, skrotning och bergförstärkning: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i maj 1978
kortform av titel Bergbesiktning, skrotning och bergförstärkning
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
dokumentnummer ASS anvisningar 125
utgivningsår 1978
länk
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket