Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Organiska lösningsmedel: anvisningar för arbete med organiska lösningsmedel: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i april 1978
kortform av titel Organiska lösningsmedel
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
dokumentnummer ASS anvisningar 124
utgivningsår 1978
länk
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket