Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Arbete med enzymer: föreskrifter och anvisningar till skydd mot yrkesskada vid arbete med äggvitespjälkande enzymer: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i april 1975
kortform av titel Arbete med enzymer
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
dokumentnummer ASS anvisningar 105
utgivningsår 1975
länk
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket