Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Hissnormer: föreskrifter och anvisningar angående persontillåtna hissar och varuhissar: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i mars 1973
kortform av titel Hissnormer
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
dokumentnummer ASS anvisningar 92
utgivningsår 1973
länk
antal termposter 40
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket