Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Slaghackanvisningar: anvisningar om skyddsåtgärder vid slaghack, att iakttagas av leverantörer: utfärdade av Kungl. Arbetarskyddsstyrelsen i mars 1972
kortform av titel Slaghackanvisningar
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
dokumentnummer ASS anvisningar 86
utgivningsår 1972
länk
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket