Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Dammexplosionsanvisningar: anvisningar om åtgärder till förebyggande av dammexplosioner: utfärdade av Kungl. Arbetarskyddsstyrelsen i februari 1971
kortform av titel Dammexplosionsanvisningar
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
dokumentnummer ASS anvisningar 65
utgivningsår 1971
länk
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket