Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Gastankfartyg: anvisningar om skydd mot yrkesfara vid vissa arbeten på fartyg med tankar för kondenserad gas: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i februari 1975
kortform av titel Gastankfartyg: varvsanvisningar
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
dokumentnummer ASS anvisningar 19:2
utgivningsår 1975
länk
antal termposter 17
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket