Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Begreppslista
överordnad titel Vetenskapligt underlag för klimatpolitiken. Rapport från Vetenskapliga rådet för klimatfrågor.
dokumentnummer Miljövårdsberedningens rapport 2007:03
utgivningsår 2007
länk http://www.sou.gov.se/mvb/pdf/Bilaga%202_Vetenskapligt_underlag_for_klimatpolitiken.pdf
bakgrund Begreppen förklaras på det sätt som de används i den här rapporten.
ställe s. 173–184
antal termposter 45
 
utgivare
organisation Miljövårdsberedningen, Miljödepartementet