Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om gasflaskor samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna: beslutad den 5 december 1996
kortform av titel Gasflaskor
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1996:9
utgivningsår 1996
länk
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket