Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om personalutrymmen samt styrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Personalutrymmen
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1997:6
utgivningsår 1997
länk
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket