Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om biologiska ämnen samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Biologiska ämnen
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1997:12
utgivningsår 1997
länk
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket