Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Begreppslista
överordnad titel Svensk klimatpolitik. Betänkande av Klimatberedningen. Miljövårdsberedningen Jo 1968:A
dokumentnummer SOU 2008:24
utgivningsår 2008
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/96/94/8393cd02.pdf
bakgrund Begreppen förklaras på det sätt som de används i den här rapporten.
antal termposter 13
 
utgivare
organisation Miljövårdsberedningen, Miljödepartementet