Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1993:41) med föreskrifter om enkla tryckkärl
kortform av titel Enkla tryckkärl
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 2000:39
utgivningsår 2000
länk
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket