Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om kvarts samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna: beslutad den 18 juni 1992
kortform av titel Kvarts
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1992:16
utgivningsår 1992
länk
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket