Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna: beslutad den 28 oktober 1993
kortform av titel Utförande av personlig skyddsutrustning
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1993:11
utgivningsår 1993
länk
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket