Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Begreppslista
överordnad titel Tillväxt och miljö i globalt perspektiv
dokumentnummer Miljövårdsberedningens promemoria 2007:1
utgivningsår 2008
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/04/36/a0b93d63.pdf
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Miljövårdsberedningen, Miljödepartementet