Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om PCB (polyklorerade bifenyler) samt kommentarer: utfärdad den 21 mars 1985
kortform av titel PCB (polyklorerade bifenyler)
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1985:1
utgivningsår 1985
länk
ställe Ordlista, s. 29–30
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket