Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om rökdykning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna: utfärdad den 5 juni 1986
kortform av titel
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1986:6
utgivningsår 1986
länk
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket